پشتیبانی

دریچه چدنی 760

دریچه چدنی 760

قطر فریم : 760 میلی متر
ابعاد درب : 600 میلی متر
وزن : 130 الی 150 کیلوگرم
ارتفاع : 8 الی 10 سانتیمتر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه کوپلیمری سایز 80 ترافیکی

دریچه کوپلیمری سایز 80 ترافیکی

قطر فریم : 1000 میلی متر
وزن :38 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر
نوع جنس : مواد کوپلیمری
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه کوپلیمری غیر ترافیکی

دریچه کوپلیمری غیر ترافیکی

قطر فریم : 1000 میلی متر
وزن :32 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر
نوع جنس : مواد کوپلیمری
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه سایز 60

دریچه سایز 60

قطر درب : 600 میلی متر
قطر فریم : 720 میلی متر
وزن : 16 کیلوگرم
ارتفاع : 80 میلی متر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه سایز 23 پایه کوتاه

دریچه سایز 23 پایه کوتاه

قطر درب : 230 میلی متر
قطر فریم : 300 میلی متر
وزن : 1 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر و 70 میلی متر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه کوپلیمری سایز 23 پایه بلند

دریچه کوپلیمری سایز 23 پایه بلند

قطر درب : 230 میلی متر
قطر فریم : 300 میلی متر
وزن : 1 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر و 70 میلی متر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

تائیدیه های سازمانهای ذیربط

تائیدیه های سازمانهای ذیربط

تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط

تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط[/center]

تقدیر نامه و افتخارات

تقدیر نامه و افتخارات
تقدیر نامه و افتخارات