پشتیبانی

اعلام نام گروه صنعتی چدن کاوه بدر در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396

گروه صنعتی چدن کاوه بدر افتخار دارد اعلام نماید با توجه به درخواست و حمایت های بی دریغ تمامی پیمانکاران و مدیران اجرایی کشور تمامی محصولات کوپلیمری شرکت چدن کاوه بدر جهت انعقاد قرارداد با سازمانها و ارگانهای دولتی در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396 قرار گرفت.
از طریق آدرس زیر می توانید لیست فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396 که فصل بیست و سوم آن مربوط به کارهای پلیمری و پلاستیکی می باشد را مشاهده نمایید.

سازمان برنامه و بودجه کشور

.........................................................................................................................................................................................
گواهی ثبت اختراع شرکت چدن کاوه بدر

اعلام نام گروه صنعتی چدن کاوه بدر در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396


.....................................................................................................................................................................................
استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2008
شرکت چدن کاوه بدر با در نظر داشتن استقرار سیستم فرایند مدیریت کیفیت سعی دارد تا تعاملی مناسب را میان شرکت و مشتریان خود ایجاد نماید . از این رو این شرکت اقدام به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو 9001:2000 نموده است.

اعلام نام گروه صنعتی چدن کاوه بدر در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396

حضور مدیران شرکت چدن کاوه بدر در کلاس های آموزشی فن بازار

حضور آقایان مهندس پروانه وار و مهندس جوانشیر و خانم مهندس کاوند در کلاس های آموزشی فن بازار - ایده بازار آبفا به عنوان فناوری های منتخب و برتر باحضور دیگر ایده پردازان و فن آوران منتخب
سایت فن بازار- ایده بازار
حضور مدیران شرکت چدن کاوه بدر در کلاس های آموزشی فن بازار