پشتیبانی

اطلاعیه-جابجایی مدیران ارشد شرکت چدن کاوه بدر

اطلاعیه-جابجایی مدیران ارشد شرکت چدن کاوه بدر

اعلام نام گروه صنعتی چدن کاوه بدر در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396

گروه صنعتی چدن کاوه بدر افتخار دارد اعلام نماید با توجه به درخواست و حمایت های بی دریغ تمامی پیمانکاران و مدیران اجرایی کشور تمامی محصولات کوپلیمری شرکت چدن کاوه بدر جهت انعقاد قرارداد با سازمانها و ارگانهای دولتی در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396 قرار گرفت.
از طریق آدرس زیر می توانید لیست فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396 که فصل بیست و سوم آن مربوط به کارهای پلیمری و پلاستیکی می باشد را مشاهده نمایید.

سازمان برنامه و بودجه کشور

.........................................................................................................................................................................................
گواهی ثبت اختراع شرکت چدن کاوه بدر

اعلام نام گروه صنعتی چدن کاوه بدر در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396


.....................................................................................................................................................................................
استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2008
شرکت چدن کاوه بدر با در نظر داشتن استقرار سیستم فرایند مدیریت کیفیت سعی دارد تا تعاملی مناسب را میان شرکت و مشتریان خود ایجاد نماید . از این رو این شرکت اقدام به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو 9001:2000 نموده است.

اعلام نام گروه صنعتی چدن کاوه بدر در لیست فهرست بهای برنامه و بودجه سال 1396

تائیدیه های سازمانهای ذیربط

تائیدیه های سازمانهای ذیربط

تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط

تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط
تائیدیه های سازمانهای ذیربط[/center]

تقدیر نامه و افتخارات

تقدیر نامه و افتخارات
تقدیر نامه و افتخارات

انواع تست های استاندارد

انواع تست های استاندارد
انواع تست های استاندارد

انواع تست های استاندارد
انواع تست های استاندارد
انواع تست های استاندارد
انواع تست های استاندارد
انواع تست های استاندارد
انواع تست های استاندارد