پشتیبانی

دریچه چدنی 760

دریچه چدنی 760

قطر فریم : 760 میلی متر
ابعاد درب : 600 میلی متر
وزن : 130 الی 150 کیلوگرم
ارتفاع : 8 الی 10 سانتیمتر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه کوپلیمری سایز 80 ترافیکی

دریچه کوپلیمری سایز 80 ترافیکی

قطر فریم : 1000 میلی متر
وزن :38 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر
نوع جنس : مواد کوپلیمری
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه کوپلیمری غیر ترافیکی

دریچه کوپلیمری غیر ترافیکی

قطر فریم : 1000 میلی متر
وزن :32 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر
نوع جنس : مواد کوپلیمری
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه سایز 60

دریچه سایز 60

قطر درب : 600 میلی متر
قطر فریم : 720 میلی متر
وزن : 16 کیلوگرم
ارتفاع : 80 میلی متر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه سایز 23 پایه کوتاه

دریچه سایز 23 پایه کوتاه

قطر درب : 230 میلی متر
قطر فریم : 300 میلی متر
وزن : 1 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر و 70 میلی متر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید

دریچه کوپلیمری سایز 23 پایه بلند

دریچه کوپلیمری سایز 23 پایه بلند

قطر درب : 230 میلی متر
قطر فریم : 300 میلی متر
وزن : 1 کیلوگرم
ارتفاع : 100 میلی متر و 70 میلی متر
جهت استعلام قیمت کلیک کنید